111     Všeobecná zdravotní pojišťovna


201     Vojenská zdravotní pojišťovna


205     Česká průmyslová pojišťovna


207     Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví


211     Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR